گريه بيد

نه سایه دارم و نه بر بیفکنندم سزاست / وگرنه بر درخت تر کسی تبر نمی زند

" پیچ هیچ "

                                                                                                                                                                                                                                                               زندگیاندر کلافی در سه پیچ ... تولد پیچ اول                                                             عاشقی هم دومین پیج                                                                                                                             سوم را پیچ ، مرگ  است . من ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 23 بازدید

...

سه کلمه        سه سکوت             یک سیلاب بی انتهاو تو ...      که رها و گریان             در بامدادی ژرف میگذری بر پهنه پنهان ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 15 بازدید
بهمن 92
1 پست
آذر 92
1 پست
مهر 91
1 پست
تیر 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
5 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
3 پست
اسفند 88
10 پست
بهمن 88
2 پست
شهریور 88
2 پست
تیر 88
1 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
5 پست
شهریور 85
5 پست
مرداد 85
11 پست
تیر 85
12 پست
خرداد 85
12 پست
بهمن 84
18 پست
دی 84
20 پست