به نظر خواهرم زندگی يعنی: 

 يک جفت واقعی پيدا کنی که عاشقت باشه و تو دوسش داشته باشی و هنر اينو داشته باشی که تا اخرش عاشق بمونی و لياقت عشقشو داشته باشی .....

اينو همه زن ها  می دونن که اگه همه دنيا رو داشته باشی اما تنها باشی ، هيچ وقت خوشحال نيستی ....

اما اين در مورد مرد ها صادق نيست ؟!! برای همين که عشقو بخاطر زن ها آفريدن ....

اما من می گم اگه فقط لحظه ای از عمر من با عطر عشق رنگ آميزی بشه ، آنقدر شکوهی به من می ده که برای تمام عمر کافيه حتی اگه فقط و فقط چند دقيقه طول بکشه و تا آخر عمر هرگز نبينمش ......

اين و همه نمی دونن ولی اونای که می دونن ، سکوت و ترجيح می دن .....

حالا قضاوت با شما هاست .....  

/ 0 نظر / 8 بازدید