امشب بر آستانه ايوان

در انتظار بوی توام.

به كجايي؟؟

حضورت را با ثانيه ها مدام مرور كرده ام .

در پس اين انتظار ، باز صبا دل شادم كرد.

باز غمم از يادم رفت.

چگونه گويم شرح عطر تنت را

من كه آشنايم اينم ،

وای بر دل تازه دل دادگان ات يار. . . .

/ 0 نظر / 9 بازدید