تنها مانده ام.

زمستان سرد بر گرمای قلب من حسادت می ورزد.

سالهاست به جای پايت خيره مانده ام و نگاهم را در ميان برفهای لگد شده دفن کرده ام...

                                                        شنبه . ۵ مرداد ۸۴ . کافه نادری...

شعر های گمشده ام توسط مهربانی به من بر گردانده شد . لحظه های ناياب هميشه طعم تازه گی دارند....

/ 0 نظر / 8 بازدید