کسی نيست که حتی برايش بگوييی کسی نيست .....

عشق چيه؟

سه دقيقه نگاه؟            سه ساعت خنده ؟

سه روز آشنايی؟           سه هفته وفاداری؟

سه ماه بی قراری؟         سه سال انتظار؟

سی سال پشيمانی ؟؟؟؟؟؟؟؟

 سعی کن طوری زندگی کني که وقتی مردی ، يک نفر پيدا بشه که برای رفتنت دل تنگ بشه ، نه به خاطر تنها شدن خودش .....

/ 5 نظر / 9 بازدید
sara

مطمئنی کسی نيست...

nazanin

ای عشق تو زنده دار نامم......ای نام تو تکيه کلامم .......ای روی تو مايه دل افروز........ای مهر تو باعث دوامم.......مبلاگ زيبايی داری موفق باشی

leyla

نمی دونی عشق چيه ؟؟!! من بهت ميگم.سه دقيقه نگاه.سه ساعت خنده.سه روز آشنايی.سه هفته فقط سه هفته وفاداری.سه ماه سردرگمی.وبعد نقطه سر خط................ عاشورا نزديکه. به نظرت در يک سال چند بار می شه عاشق شد؟! ميشه اسمشو عشق گذاشت ؟! شما چی فکر می کنيد؟

leyla

جاده پر پيچ ِمثل دل من. جاده پر مه ِمثل دل تو. نگاهم در انتهای جاده در انتظار توست.............. چهارشنبه.۶ بعد از ظهر ۱۹ مرداد.جاده چالوس

leyla

خيلی کم کاری ! امروز ۱۲ بهمنه................ جشنواره هم تموم شده......