در گذرگاه زمان ، عشق ها می ميرند.

رنگها ، رنگ دگر می گيرند ....

و فقط خاطره هاست ، که چه شيرين و چه تلخ ، باقی می مانند.....

/ 3 نظر / 11 بازدید
Atefeh

کاش اين خاطره ها هم نميموندن.

ان کس که باید میرفت

تو عين ناباوريهام تو هم شدی يه زخم نو.چون بعد از اينکه اين شعر و برات فرستادم فکر کردم و ديدم حتی خاطرات هم برای تو کمرنگ شده. ای انکه به تقرير و بيان دم زنی از عشق ما با تو نداريم سخن خير و سلامت

مهتاب

بزرگترين اندوه آدمی ياد و خاطره شادمانی های گذشته ست.