دوستی به من گفت : اگه چيزی رو که دوست داری  به دست نياری ؛،

مجبوری اون چيزايی رو که داري، دوست داشته باشی !!!!

/ 5 نظر / 8 بازدید
نازنين

سلام جمله بسيار زيبايی بود ممنون که به من سر زدی موفق باشی

seti

خوب بازم خوبه..از هيچی بهتره..دليلی برای دوست داشتن ما را بس

علاوه بر اون به دست نياوردن چيزی باعث میشه اون رو يه جور ديگه دوست داشته باشی.

علاوه بر اون به دست نياوردن چيزی باعث میشه اون رو يه جور ديگه دوست داشته باشی.

اگر بجای من غيری گزيند دوست .حاکم اوست/حرامم باد اگر من جان بجای دوست بگزينم