در زندگی زخم هايی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می خورد و می تراشد .

اين درد ها نمی شود به کسی اظهار کرد ، چون عموما عادت دارند که اين درد های باور نکردنی را جزء اتفاقات و پيش آمدهای نادر و عجيب بشمارند و اگر کسی بگويد يا بنويسد ، مردم بر سبيل عقايد جاری و عقايد خودشان سعی می کنند آن را با لبخند شکاک و تمسخر آميز تلقی بکنند ....

                                                                  بوف کور - صادق هدايت

/ 1 نظر / 4 بازدید
leyla

تا ممکن است باید افکار خودم را برای خودم نگه دارم واگر حالا تصمیم گرفتم که بنویسم،فقط برای این است که خودم را به سایه ام معرفی بکنم، سایه ای که روی دیوار خمیده و مثل این است که هرچه می نویسم ، با اشتهای هر چه تمام تر می بلعد ...................... بوف کور