نوبهار است در آن کوش که خوش دل باشی

که بسی گل بدمد باز تو در گل باشی

من نگويم که کنون با که نشين و چه بنوش

که تو خود دانی اگر زيرک و عاقل باشی

سال نو مبارک .....

بهار به زمين لبخند زد و ما در حسرت لبخند يار بی انتها گريستيم.....

/ 0 نظر / 5 بازدید